[BIN: 1423]

Riddar feller far til møya

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Torbjørn Kvæven, Vrådal, Telemark .

 "Dei visste kje anna hell de var ene to, just sto vaar
fader aa havde dei or. Kvore sko' me rie, hell me
skó mandeleg strie? Teke du dette svære i haand,
du skonar min fader, um du kann. Dei rei seg
gjenom den tykke skog, han gjore kje anten leikte
hell lo".

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Sophus Bugge g, s.237 Trykt i: Leiv Heggstad og H. Grüner Nielsen: Utsyn yve gamall norsk folkevisedikting ved ---. Kra 1912, s.59