[BIN: 1423]

Riddar feller far til møya

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Torbjørn Kvæven, Vrådal, Telemark .

 "Dei visste kje anna hell de var ene to, just sto vaar
fader aa havde dei or. Kvore sko' me rie, hell me
skó mandeleg strie? Teke du dette svære i haand,
du skonar min fader, um du kann. Dei rei seg
gjenom den tykke skog, han gjore kje anten leikte
hell lo".
Ekstra opplysninger