[BIN: 1417]

Knut Liten og Sylvelin.
Øystein Grønnevoll

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Hallvor Midgarden, Telemark .

1. Lille Knut han sala sin gangare graa
-Isoliljan -
so rei han seg ti kongjens gaar.
-So saare sørgjer Sølvelin for lille Knut i løyndom. -
2. Aa høyr du K[nut] liten hott eg spør'e deg
hor æ no dei gossane eg sendte ti deg.
3. Aa some æ sjuke aa some æ saar
aa some æ lagde paa likebaar.
4. Aa kongjen du tek'e deg ei tonne mæ salt
so du kann faa salte ditt galtekjøt alt.
5. Aa kongjen du [tek'e] deg ei tonne mæ grøn
so du kann faa gjera den pylsa so skjøn.
Ekstra opplysninger