[BIN: 1413]

Knut Liten og Sylvelin.
Øystein Grønnevoll

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Ingebjørg Telnes, Seljord, Telemark .

1. Knut liten aa kongjen di sat innmæ bor
-Iseliljan -
dei tala so mangt eit skjemtanes or.
-So saare sørgjer Sølvelin fe lille Knut i løyndom. -
2. Høyr du K[nut] l[iten] hott eg seie deg
aa vi du naa byte blakkfolar mæ meg.
3. Aa gjønne skull' eg byte b[lakkfolar] mæ deg
men eg fær vel kje Sølvelinn i være mæ.
4. Eg tenkte mi dotter skull' bli bære gjift
hell ho skulle gang' i eit hesteskjift.
Ekstra opplysninger