[BIN: 1410]

Knut Liten og Sylvelin.
Øystein Grønnevoll

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1906 av Rikard Berge etter Hæge Postmyr, Nissedal, Telemark .

1. Knut liten aa kongjen dei site ved bor
- - -Isililja - -
- - - - - -
So saare [syrgjer Sølvelin for Lisleknut i løyndom].
2. Høyrer du K[nut] liten hot eg spøre deg
aa lyster naa du byte folar mæ meg.
3. Ja me sko byte folar baat' væl aa fint
maa eg faa di dotter i hesteskjifte.
4. Aa sill' kje mi dotter bli bete gjift
hell eg ska' lat'o reis i eit hesteskjift.
5. K[nut] liten han slo si haand imot [bor]
aa slepp meg ut sko eg hevne dine or.
6. K[nut] liten han sala ut gangaren graa
so rei han seg te Sølvelins gaar.
7. Han banka paa dynni mæ fingane smaa
statt upp S[ølvelin] skrei lokunn ifraa.
8. Smaadreng reiser for kongjen inn
K[nut] l[iten] han søve mæ datteren din.
9. Aa kongjen let rope ivi heile sin gard
klæ dikkon mine hommen i brynjunne blaa.
10. Kjære min' hommen klæ eder ikkje falsk
de kjenner Knut liten den vaagehals.
11. Di gnavla paa dynni mæ sabel aa spjut
"æ du inne Knut liten so sko du vel ut".
12. "Aa kjære mine hommann eg æ ikkje rædd
de biar no vel te ein nakjen mann bli klædd".
13. Knut liten han seg igjenom glase saag
daa saag 'n kje skogjen fe brønjune blaa.
14. De va liti Sølv[elin] ho va ikkje falsk
ho sprette brønja om liten Knut'ses hals.
15. Knut liten han seg igjenom glase sprang
han rudde paa den vegjen som førr va so trang.
16. Knut liten han hoggji te han blei mo
te baae haanoms sko sto fulle av blo.
17. So kaam Knut liten te kongjen inn
no hev eg sove maa datteren din.
18. Høyre du Knut liten hot eg spøre deg
hor æ naa dei hommenn eg sendte deg.
19. Somme æ sjuke aa somme æ' saar
aa somme æ lagde paa likebaar.
20. Aa kongjen maa koste seg toll tonnur salt
om han sko faa salte de galtekjøt alt.
21. Knut liten han riste paa bloute kniv
ha du kje vore kongjen de ha gulle ditt liv.
22. Knut l[iten han] riste [paa bloute] svær
ha [du kje vore] kongjen du ha vore de vær.
23. Aa kjære Knut liten du stiller ditt sinn
du maa hava Sølveliti kjære datteren min.
24. Aa kjære [Knut liten du stiller ditt] svær
du maa hava lille Sølvelin du æ 'o endda vær.
Ekstra opplysninger