[BIN: 1409]

Knut Liten og Sylvelin.
Øystein Grønnevoll

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1906 av Rikard Berge etter Ingebjørg Mjaugedal, Lårdal, Telemark .

1. Kongjen aa K[nut] l[iten] dei sat ivi bor
-Iseliljan -
dei tala - - -
-So saare sørgjer S[ylverli] for l[iten] K[nut] i løynd[om]. -
2. Aa høyr du K[nut] l[iten] eg ti spøre deg
aa vi du no byte dei folan' mæ meg?
3.Ja, eg sko no byte dei folar mæ deg
men eg vi hava dotte di i hestebyte eg.
Ekstra opplysninger