[BIN: 1407]

Knut Liten og Sylvelin.
Øystein Grønnevoll

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1914 av Torleiv Hannaas etter Knut Torsson, Åmli, Aust-Agder .

1. Du liten Knut du l[iten] K[nut] byt folar mæ meg
-O ein liten -
Sylverlita mi datter ho gjever eg deg.
-Å så såre syrgjer Sylverlita for liten Knut i løyndom. -
So trega k[on]g[en].
2. Sylverlita mi datter ho æ no meire vær
hell ho ska gå burt uti eit heste-vær.
3. So kom der bo inn te kongjen inn
å liten Knut sover hos datteren din.
4. Vig bort du tjener jei vil deg ikke tro
for her he no kone so mange bo.
5. Å høyr du båne-kongji du måtte meg vel tro
her heve eg nu hendes sylvspente sko.
6. Så gjekk der bo over hele det land
I stande nu op mine hæreklædte mand.
7. I klæder eder helt og i klæder eder halt
for Liten-Knut æ nok ein vågehals.
8. So stige dei på dynna mæ glavin o spjut
æ du no her inne du Liten-Knut kom ut.
9. Å dette som gjere meg no aller største harm
at eg ska stå upp a ' ein jomfrues arm.
10. Å Liten-Knut h[an] såg gjenom vindaugan ut
h[an] konn inkje sjå sola for glavin o spjut.
11. Å Liten-Knut tok svære på veggjen der de hang
så hver evige naglen i bygningjen klang.
12. Sylverlita ho va inkje Liten-Knut falsk
ho sprette selv brynja om hans hals.
13. Å Liten-Knut ut igjenom vindaugan sprang
h[an] gjore brede veie som før ha vore trangt..
14. Han hogg utav vrede h[an] hogg utav mod
te h[an] gjekk i manneblo alt over sine sko.
15. H[an hogg utav vrede han hogg utav] hed
ti han sto i manneblo alt over sine kne.
16. So springe no h[an] uppå gangaren sin
so rei h[an] seg ti kongjen inn.
17. Då Liten-Knut kom inn ti kongjens går
sat kongjen ute o sola sitt hår.
18. Å høyr du meg du liten Knut ho eg spyre deg
hor gjore du a dei kjempunn som eg sendte deg?
19. Di heve eg no slagta o lagt oppå eit fat
for eg tenkte um kongjen kunn' trengje um ferske mat.
20. Å Liten Knut h[an] riste på bloutte kniv
ha du kje vore kongje ha eg skullt sett 'an i ditt liv.
21. Å Liten-Knut [han riste på bloutte] svær
ha [du kje vore kongje ha eg] sill hoggje deg i hel.
22. Du Liten-Knut du Liten-Knut du stiller ditt svær
du ska få Sylverlita for du æ henne vær.
23. Å så blei der glede over hele det land
Sylverlita blei kjering o Liten-Knut mann.
Ekstra opplysninger