[BIN: 1401]

Knut Liten og Sylvelin.
Øystein Grønnevoll

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1879 av Eilif Lunde, ukjent sanger, Lunde i Telemark .

1. Vesleknut å kongen dom sitter over bor
dom talar såmange skjemtannes or.
-Så såre sørger Sølvalin fer Vesleknut i løindom. -
2. Å vi du nå byte blakfole mæ mæg
ja Solvalin mi dotter eg give ska dæg.
3. Å æ kje di dotter bere verd
hell ho sko gå i eit hestverd.
4. Æ kje di datter venare viv
hell ho ska gå i eit hesteskinn.
5. Kjære min hovmænd vær ikje sein
å somme te hestar å somme te bein.
6. De banka på dynna mæ stengar å spjut
æ du inne Vesleknut har du lyst te komma ut.
7. Vesleknut han ut gjennem vønnei såg
de æ så mange me æ så få.
8. Ein æ brynje af jern han slengte om sin hals
å Sølvalin ho spende den uten forfalsk.
9. Vesleknut han ut gjennem dynna kom
han gjore dæ romt som før ha vore trongt..
10. Han høg sålengje te han fek mot
te bloe dæ sto over sølvspente sko.
11. Han hog sålængje te han blei svet
så femten tjug så høg han slet.
12. Sølvalin ho ut gjennem vønnei såg
ho såg inkje jora fer døe mand låg.
13. Å nå vi eg sala min gangar grå
å nå vi eg rie te kongens går.
14. Å hør du Vesleknut håt æg spørger dig
fornam du noka hovmænd eg sende til dig.
15. Eg såg inga hovmænd du sende te mig
eg såg inkje ana noko hollanske svin.
16. Å Vesleknut trækker ut sit bloute svær
va du inkje Danil konge æg sku hogge deg ihæl.
17. Stik nå indat dit bloute svær
behold Solvalin ho æ deg vel verd..
18. Vesleknut trækker ut sin bloute kniv
va du inkje Danil konge dæ sku koste dit liv.
19. Stik nå inat din bloute kniv
behold Solvalin den vena viv.
20. Ja dæ ska vist koste deg ti tunnur selt
enna du for selta dæ mannekjøte ælt.
Ekstra opplysninger