[BIN: 1399]

Knut Liten og Sylvelin.
Øystein Grønnevoll

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1919 av Halvor H. Skogen etter Bergit Gunleksdatter Skogen, Bø, Telemark .

1. Her site du kongji drekke mjø aa vin
aa Asbjørn han sæve hjaa lita Kjersti fin.
-stiller Eder unge hr. Asbjørn. -
2. Gaa væk du stygge terne eg vi deg inkje sjaa
det æ naa saa mange du har lugje ho paa.
3. Aa kjære min kongje vil du meg inkje tro
sjaa her ser du Asbjørns sølvspendte sko.
4. Strakst kongjen han ropar over heile sin gaard
stat op alle mand trækker harnisken paa.
5. Da Asbjørn saag igjenum vindouge ut.
han kon' 'kje sjaa te sola fæ blankane spjut.
6. Det var ho lita kjersti ho voro inkje falsk
ho sprette sølvbrynja kring Asbjørns hals.
7. Aa Asbjørn han ut igjønnom dørine sprang
da rødde han det rome som før var helt trangt.
8. Aa Asbjørn han hoggje saa han gjore mord
til han vossa til knæs i bare manneblo.
9. - - - - -
hvor gjorde du af sendingje eg sende deg igaar?
10. Aa somme er bleike og somme er blaa
aa some har eg gjit Julekosten iaar.
11. Naa trenge du kongji ei tunne med salt
om du ska faa salte ned galtekjøte alt.
12. Aa Asbjørn han riste paa sin sølvbola kniv
aa va det ikkje for liti kjersti saa gjaldt det dit liv.
13. Aa Asbjørn han drog paa sit sølvbora sværd
var du ikke kongje sjaa dæ va du værd.
14. Aa kjære min Asbjørn du stiller dit sværd
du ska faa ho liti kjersti du er ho vel værd.
Ekstra opplysninger