[BIN: 1397]

Knut Liten og Sylvelin.
Øystein Grønnevoll

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1878 av Halvor H. Skogen etter hans bestemor, Bø, Telemark .

1. Her site du Kongje drekke Mjød aa Vin
aa Asbjønn han sæve hjaa lita Kjersti fin.
-Stiller Eder unge hr. Asbjønn. -
2. Gaa væk du stygge Terne eg vil deg inkje sjaa
det æ naa saa mange du har logje ho paa.
3. Aa kjære min Kongje vil du meg inkji tru
sjaa her ser du Asbjønns sølvspendte Sko.
4. Aa kongjen han ropaa over heile sin Gaard
stat op alle Mand trækjer Harnisken paa.
5. Aa Asbjønn han saag igjønnom Vindauga ut.
han konn kje sjaa te Sola for blankane Spjut.
6. Det var ho lita Kjersti ho voro inkje falsk
ho sprette Sølvbryngjo om Asbjønns Hals.
7. Dei stødte paa Dynna med Glavind og Spjut
æ Asbjønn her inne so kjem han no vel ut.
8. - - - -
saa rødde han det Rome som før var hel trong.
9. Aa Asbjønn han hoggje saa det gjore Mord
han vaassa te Knea i bare Manneblo.
10. Aa Asbjønn han sala sin Gangare graa
saa rei han seg te Kongens Gaard.
11. Aa hør du min Asbjønn eg spyrgja deg maa
horre æ naa den Senninga eg sende deg ijaar.
12. Aa somme æ bleike aa somme æ blaa
aa somme har eg gjet Julekosten iaar.
13. Naa hadde dei deg boe ei Tunne med Salt
om du skul' faa sælte ned Gæltekjøte ælt.
14. Aa Asbjønn han rista paa sin sølvbora Kniv
aa va du inkje Kongje saa gjelt det dit Liv.
15. Aa Asbjønn han drog paa sit sølvbora Sværd
var du inkje Kongje sjaa dæ va du værd.
16. Aa kjære min Asbjønn du stiller dit Sværd
du ska faa ho lita Kjersti du æ ho vel værd.
Ekstra opplysninger