[BIN: 1394]

Knut Liten og Sylvelin.
Øystein Grønnevoll

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1874 av Hans Ross, ukjent sanger, Telemark .

1. "Aa sko ki mi Dotter bli bære gift
-Isalilja -
hell ho sko no gange i eit Hesteskift?
-So saare syrgjer Sylvelin for lisle Knut i Løyndom. -
2. Knut liten han slær no si Haand imot Bord
"eg fær væl di Dotter for eit godt Or".
3. K[nut] l[iten] han salar ut Gangaren graa
so rider han so hastigt i Sylvelitis Gaar.
4. Han klappa paa dynne me Finganne smaa
statt upp Sylveliti skreid Lokunn' ifraa.
5. Aa ingjen Stevnar so heve eg lagt
aa ingjen lukkar eg inn um Natt.
6. Heve du ingjen Stevnar lagt
aa du lukkar væl inn din Kjærast so bratt.
7. Sylveliti ho ha paa seg Kaapa blaa
so skredd'o dei Lokunn baa ti aa ifraa.
8. Sylveliti sette fram ein forgylte Stol
"der sko du Knut liten leggje Hosur aa Sko".
9. "Aa omafyr mi Seng der staar ein Gullknapp
der sko Knut liten hengje Hanskar aa Hatt".
10. So laag dei tisamen den Naatti lang
ho som ei Kjering aa han som ein Mann.
11. Aa skam faa den Terna ho va so utro
ho stal burt Knut litens sylvspente Sko.
12. "Her site du Kongjen drikke Mjø aa Vin
Knut liten han søve sjaa Datteren din".
13. "Aa gakk burt du Terna eg vi deg ki tro
for her æ no so mange som du hev logji paa.
14. "O naadige Herre du vi meg ki tro
sjaa her hev du Knut litens sylvspente Sko."
15. Aa Kungjen han ropa ivi alt sitt Land
aa stai naa upp mine gode Hofmenn.
16. Dei støyter paa Dynni mæ Glavin aa Spjut
"æ du inne Knut liten so kom no herut.
17. De klæ dikkon vel mæ Brynjur for Hals
Knut liten du æ nokk ein Vaagehals."
18. Knut liten han ropa "eg æ inki rædd
de biar væl liti te Guten bli klædd".
19. Knut liten han seg gjenom Vindauga saag
"de æ no so mange men me æ so faa."
20. Knut liten han seg gjenom Dynnane sprang
so rudde han de Rome um de va noko trongt.
21. Knut han hoggji te han tots bli mo
te baae honoms Stevlar sto fudde mæ Blo.
22. Knut liten han hoggji ti han tots bli trøytt
ti han kunn 'ki sjaa naar Bloe rouk.
23. Knut liten han sprang daa paa Gangaren graa
so rei han saa hurtig i Kungjens Gaar.
24. Aa høire du Knut liten hot eg spyre deg
hor æ no dei Homenn eg sente ti deg.
25. Some ligge sjuke aa some ligge saar
aa some hev fengi sin Jolekost i Aar.
26. Knut liten han rister paa bloutte Svær
aa va du ki Kungjen men hot va du vær?
27. Knut liten han rister paa bl[outte) Kniv
"aa va du ki Kungjen de sill koste ditt Liv."
28. "Knut liten du stiller din bl[outte] Kniv
eg gjev deg mi Dotter det vene Viv.
29. Knut liten du stiller ditt bl[outte] Svær
eg gjev deg mi Dotter aa den æ du vær."
30."Du kungje naa kouper eg Tunnur aa Salt
um du kann faa salte de Mannekjøte alt.
31. Du Kungje naa kouper eg Tunnur aa grøn
so du kann faa gjera deg ei Pylse so skjøn.
32. Aa Kungjen han tok daa Knut liten i Hand
"aa du sko no vist nokk bli Sylvelitens Mann."
Ekstra opplysninger