[BIN: 1392]

Knut Liten og Sylvelin.
Øystein Grønnevoll

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert av Sophus Bugge etter Torbjør Tovsdtr. Midbøn, Brunkeberg, Kviteseid, Telemark .

1. Knut liten å kungjen di sat ivi bor
-Iselilja -
di tala så mangt ett skjemtandes or..
-Så såre syrgjer Sylvelin for lille Knut i løyndom. -
2. "Høyrer du kungjen hot eg spyr deg
Sylvelin din datter hennar gjever du meg".
3. Kungjen han toss no så illa vera detta
"sko dotter mi reise i folaskifte?"
4. Knut liten han sala ut gangaren grå
så rei han te Sylvelins går.
5. Han pikka på dynni mæ finganne små
å statt no upp Sylvelin skrei lokunn ifrå.
6. "Å ingjen så hev eg i steve lagt
å ingjen så lukkar eg inn um natt.
7. "Å kjære Sylvelin du lukkar meg inn
kjenner du 'kje Knut liten kjærasten dinn?"
8. Så ha ho på seg den stakkjen blå
så skredde ho lokunne te å ifrå.
9. Dei tenkte dei va no ene tvo
just så sto dær ei terne å lydde dærpå.
10. Skamm få den terna ho va no utro
ho stal burt Knut litens syllspente sko.
11. Terna ho aksla sit hovu i skinn
så reste ho seg for kungjen inn.
12. "Her site du kungjen drikke mjø å vin
me Knut liten søve mæ datteren din".
13. Kungjen han blei så ille mæ or
den goe mjø han spille på bor.
14. Kungjen ropte ivi heile sin går
"kjære hofmenn trekk brynjunne på.
15. Kjære hofmenn klæder eder ikke falskt
eg kjenner Knut liten de æ ein vågehals.
16. Knut liten han ut igjenom dynni seg såg
han så ikkje skogjen for brynjunne blå.
17. Knut liten han ut igjenom vindauga sprang
han rudde den vegjen som før ha vore trang.
18. Knut liten han sala på gangaren grå
så rei han seg te kungjens går.
19. "Høyrer du Knut liten hot eg spyr deg
hor æ dei titusind mann som eg sende deg".
20. "Å tie tunnur malt å tie tunnur salt
om du sku' få salte de kjøte alt".
21. Knut liten han riste på bloutte svær
"var du kje kungjen du var de vel vær".
22. [Knut liten han riste på bloutte] kniv
["var du kje kungjen] de kosta dit liv".
23. "Høyrer du Knut liten hot eg sei' deg
Sylvelin min datter hennar gjev eg deg.
24. Sylvelin min datter hennar gjev eg deg
for du æ Knut liten du æ ho vel vær".
Ekstra opplysninger