[BIN: 1391]

Knut Liten og Sylvelin.
Øystein Grønnevoll

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1867 av Sophus Bugge etter Olav Talleivsson Lofthus, Eidsborg, Telemark .

1. Kungjen å Knut liten dei sit ivi bor
-Isålilja -
dei tala so mangt eit skjemtande ór.
-So såre sørgjer Sølvelin for lille Knut i løyndom -
2. Å høyrer du Knut liten hot eg spyre deg
å vi' du nå skifte dei folar mæ meg.
3. Ja sku eg skifte dei folar mæ deg
so vi' eg ha di dotter i byte eg.
4. Å sku 'kje mi dotter bli bære gift
hell ho sku gange i eit hesteskift.
5. Knut liten han slær si hånd imot bor
eg fær væl di dotter for eit gott ór.
6. Knut liten han salar ut gangaren grå
so rider han hurtig te Sølvelitens går.
7. Knut liten han klappa mæ finganne små
statt upp Sølveliti skrei lokunn ifrå.
8. Ingjen stevnar so hev eg lagt
ingjen so lukkar eg inn um natt.
9. Ja hev du ingjen stevnar lagt
jau du lukkar væl inn din kjærast so bratt.
10. Sølveliten1 ho ha på seg stakkjen blå
so skreidde ho dei lokunn bå te å ifrå.
1Sølveliti
11. Sølveliten sette fram ein forgylte stol
der sku du Knut liten leggje hosur å sko.
12. Åmafor mi sæng der æ' ein gullknapp
der sku du Knut liten hengje hanskar å hatt.
13. Så låg dei tesammen den nåtti så lang
ho som ei kjering å han som ein mann.
14. Tvy vorre den tærna ho va' så utro
ho stol burt Knut litens syllspente sko.
15. Den tærna ho ha på seg kåpa blå
so reiser ho so hurtigt at kungens går.
16. Her site du kungje drikke mjø å vin
Knut liten han søve mæ datteren2 din.
2dotteri
17. Å gakk burt du tærne eg vi' deg inkje tro3
de æ' no so mange som du hev logji på.
3tru
18. Å nådige herre du vi' meg inkje tru
sjå her hev du Knut litens syllspente sko.
19. Kungjen han ropa ivi alt sitt land
å stae no upp mine gode hofmenn.
20. Der samlede sig mange tusinde mand
som sværdet og brynjen så lett bære kan.
21. Så reiser dei sig ind til Sølvelitens går
dei vilde med hende um Knut snakke då.
22. Dei støytte på dynni mæ glavin å spjut
er du inne Knut liten so kom nå herut.
23. De støytte på dynni mæ brynjur for hals
Knut liten du æ' nok en vågehals.
24. Knut liten han seg ut igjenom vindauga såg
de æ' no so mange men me æ' so få.
25. Knut liten han svara eg æ' inkje rædd
de biar væl lite te guten bli klædd.
26. Knut liten han seg ut igjenom dynnane sprang
so rudde 'n de rome som fyrr ha vore trångt.
27. Knut liten han hoggje mæ syllbugji svær
han hoggje då ne alle kjempunne der.
28. Knut liten han hoggje te han toss bli mó
te båe hånoms stevlar sto fudde mæ bló.
29. Knut liten han hoggje te han blei trøytt
te han kunn kje sjå ennall' blo´ å røyk.
30. Knut liten han salar ut gangaren grå
so rider han hurtig i kungjens går.
31. Gu dagjen min kungje du sit nå der
å live du vistnok vil taka av meg.
32. Å høyrer du Knut liten hot eg spyre deg
hor æ' no dei hofmennar eg sente te deg.
33. Some ligge sjuke å some ligge sår
å some hev fengje sin jolekost i år.
34. Kungjen må koupe seg ti tunnur salt
um han kam få salte de mannekjøti alt.
35. (Kungjen må koupe seg ti tunnur) grøn
so fær 'en væl gjera ei pylse so skjønn.
36. Knut liten han rister på bloutte svær
va' du 'kje kungje men hot va' du vær.
37. (Knut liten han rister på bloutte) kniv
(va' du 'kje kungje) de si' koste ditt liv.
38. Knut liten du stiller ditt ditt søllbugne svær
eg gjev deg mi dotter du æ' hænar vær.
39. (Knut liten du stiller) din bloutte kniv
(eg gjev deg mi) dotter det vene viv.
40. Knut liten han lyfter på høiande hatt
å farvæl kungje å dronningji go natt.
Ekstra opplysninger