[BIN: 1390]

Knut Liten og Sylvelin.
Øystein Grønnevoll

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1867 av Sophus Bugge etter Olav Talleivsson Lofthus, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Kungjen å Knut liten de sit ivi bor
-Isålilja -
dei tala so mangt eitt skjemtande or.
-So såre sørgjer Sølvelin for lille Knut i løyndom. -
2. Å høyrer du Knut liten hot eg spyre deg
å vi du no skifte dei folar mæ meg.
3. Ja sku eg no skifte dei folar mæ deg
so vi eg ha di dotter i byte eg.
4. Å sku 'kje mi dotter bli bære gift
hell ho sku no gange i eitt hesteskift.
5. Kn[ut] l[iten] han slær nå si hånd imot bor
eg fær væl di dotter for eitt gott or.
6. Knut liten han salar ut gangaren grå
so rider han hurtig te Sølvelitens går.
7. Knut liten han klappa mæ finganne små
statt upp Sølveliti skrei lokunn ifrå.
8. Ingjen stevnar so hev eg lagt
å ingjen so lukkar eg inn um natt.
9. Ja hev du ingjen stevnar lagt
jau du lukkar væl inn din kjærast so bratt.
10. Sølveliten ho ha på seg stakkjen blå
so skreidde ho dei lokunn bå te å ifrå.
11. S[ølveliten] sette fram ein forgylte stol
der sku du Knut liten leggje hosur å sko.
12. Åmafor mi sæng der æ ein gullknapp
der sku du Knut liten hengje hanskar å hatt.
13. Så låg dei tesammen den nått'e så lang
ja ho som ei kjering å han som ein mann.
14. Tvy vorre den tærna ho va så utro
ho stol burt Knut litens syllspente sko.
15. Den tærna ho ha på seg kåpa blå
so reiser ho so hastigt at kungens går.
16. Her site du kungje drikke mjø å vin
Knut liten han søve mæ datteren din.
17. Å gakk burt du tærne eg vi deg inkje tro
de æ' no so mange som du hev logji på.
18. Å nådige herre du vi meg inkje tru
sjå her hev du Knut litens syllspente sko.
19. Kungjen han ropa ivi alt sitt land
å sta'e no upp mine gode hofmenn.
20. Der samlede sig mange tusinde mand
som sværdet og brynjen så lett bære kan.
21. Så reiser dei sig ned til Sølvelitens går
dei vilde med hende um Knut snakke då.
22. Dei støytte på dynni mæd glavin å spjut
er du inne Knut liten so kom no herut.
23. De st[øytte] p[å] d[ynni] mæ brynjur for hals
Knut liten du æ nok en vågehals.
24. Knut liten han seg ut igjenom vindauga såg
de æ' no so mange men me æ' so få.
25. Knut liten han svara eg æ inkje rædd
de biar væl lite te guten bli klædd.
26. Knut liten han seg ut igjenom dynnane sprang
so rudde 'n de rome so fyrr ha vore trångt.
27. Knut liten han hoggje mæ syllbuje svær
han hoggje då ne alle kjæmpunne der.
28. Knut liten han hoggje te han toss bli mo
te båe hånoms stevlar sto fudde mæ blo.
29. Knut liten h[an] hoggje te han blei no trøytt
te han kunn kje sjå ennall' blo å røyk.
30. Knut liten han salar ut gangaren grå
so rider han hurtig i kungjens går.
31. Gu dagjen min kungje du sit no der
å live du vistnok vil taka av meg.
32. Å høyrer du Knut liten hot eg spyre deg
hor æ' no dei hofmennar eg sente te deg.
33. Some ligge sjuke å some ligge sår
å some hev fengje sin jolekost i år.
34. Kungjen må kaupe seg ti tunnur salt
um han kan få salte de mannekjøte alt.
35. Å k[ungjen] m[å] k[aupe] s[eg ti tunnur] grøn
so fær en væl gjera ei pylse so skjønn.
36. Knut liten han rister på bloutte svær
va' du 'kje kungje men hot va' du vær.
37. Knut liten han rister på bloutte kniv
va' [du 'kje kungje] de si' koste ditt liv.
38. Knut liten du stiller ditt ditt søllbugne svær
eg gjev deg mi dotter du æ' hænar vær.
39. Knut l[iten du stiller] din bloutte kniv
eg [gjev deg mi] dotter det vene viv.
40. Knut liten han lyfter på høiande hatt
å farvæl kungje å dronningji go natt.
Ekstra opplysninger