[BIN: 1389]

Knut Liten og Sylvelin.
Øystein Grønnevoll

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .

  - Sølvelill for Knut so løylig.-
Ekstra opplysninger