[BIN: 1388]

Knut Liten og Sylvelin.
Øystein Grønnevoll

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge ukjent sanger, Telemark .

 Du tar inkje skyggje unde skaut
eg kjenner so væl dine augunne tvau.
-So såre syrgjer Sylv[elin]. -
Ekstra opplysninger