[BIN: 1387]

Knut Liten og Sylvelin.
Øystein Grønnevoll

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Grundi Vaddeli, Fyresdal, Telemark .

1. Dei støtte på dynnann' mæ gnavel å spjut
-Isålilja -
æ' du inni Knutliten so kjæm du væl ut.
-So [såre syrgjer] Sylveli [for] lille [Knut i løyndom]. -
2. Æ' de so mange so æ' de væll 'kje rædd
men no biar de væl ti Knutliten bli klædd.
Ekstra opplysninger