[BIN: 1382]

Knut Liten og Sylvelin.
Øystein Grønnevoll

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av L. M. Lindeman etter Margit Olsdotter Trå, Sauland, Hjartdal, Telemark .

 Lille Knut han ut gjennom Vindøje saa
-Under Lide -
der saa han dei Kjæmpun sunna mon koma.
-Selv syrgjer hun for lille Knut i Løindom. -
Ekstra opplysninger