[BIN: 1380]

Knut Liten og Sylvelin.
Øystein Grønnevoll

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udat, av M. B. Landstad, ukjent sanger, truleg Telemark .

1. Kungen aa Knut liten di sat yvi Bor
-Iseliljan -
di tala saa mange di skjemtande Or.
-Saa saare sørger Sylvelin for lille Knut i Løndom. -
2. Di tala saa mykje di tala saa mangt
aa somt va nu Gama aa somt va naa sant.
3. Knut liten stige paa Gangaren graa
saa rei han sæg af de Sylvelinds Gaar.
4. Han klappa paa Dyni mæ Fingrane smaae
stat up Sylvelin skrei Lokun ifraa.
5. Sletingjen saa hæv æg naa Stevnar lag[t]
aa sletingjen saa lukkar æg in om Nat.
6. Han klappa paa Dyni mæ Fingrane fem
kjenner du kje K[nut] liten din Fæstarman?
7. Aa Sylvelin ha paa sæg Stakkjen blaa
ho skreide dei Loukine baat te aa ifraa.
8. Aa atta fæ Dyni der æ ein Gulstol
der sku du K[nut] liten sætte sylvspendte Skoe.
9. Aa atta fæ dyni der æ ein Guldknap
der ska du K[nut] liten hengje Hanskar aa Hat.
10. Aa Skam faae den Terna som va saa utroe
ho stal bort K[nut] litens sylvspendte Sko.
11. Saa axlar ho sæg sit Hovedskin
saa gangar ho sæg fæ Konjen in.
12. Her siter du Konge drikker Mjø aa Vin
mæ K[nut] liten sover hos Datteren din.
13. Vig bort min Terne! æg vi dæg kje troe
her æ vel saa mange du lyg æra ifraa.
14. O naadige Konge vil I mæg kje troe
her hæv æg K[nut] litens sylvspendte Skoe.
15. Aa Kongjen lod raabe ivi heile sin Gaar
klæd dikkon Hofmænnar i Brynjune blaa.
16. Aa kjære mine Gutar klæ dikkon kje flaskt
æg kjenner K[nut] liten de æ ein Vaavehals.
17. Dei banka paa Dynni mæ Glavind aa Spjut
æ du ini K[nut] liten du kjæme vel ut.
18. K[nut] liten ut igjennem Vindøiga saag
han kon kje sjaa Skogjen fær Brynjune blaa.
19. Aa æ de naa saa mange saa de vel kje ret
saa kan de vel bie te ein nakjen Man blir klæd.
20. K[nut] liten ut igjennem Dynnane sprang
han rødde den Vægjen som sto der saa tran[g].
21. K[nut] liten høgje til han gjøres moe
te Bloe de sto øivi sylvspendte Skoe.
22. K[nut] liten høgje te han blei trøt
han kon kje sjaa Sole fæ Mannerøik.
23. K[nut] liten stige paa Gangaren graa
æg vi rie te Kongjen aa være haanoms Maag.
24. Som K[nut] liten kaam sæg da rianes te Gaars
aa Kongjen sjav uti føre honom staaer.
25. Høire du K[nut] liten haat æg spøre dæg
hor æ dei Haavmenn æg sænte te dæg?
26. Some ligge sjuke aa some ligge saar
aa some dei ligge paa Likebaar.
27. K[nut] liten rister paa bloute Kniv
hav du kje vore Kongjen de ha gulle dit Liv.
28. K[nut] liten K[nut] liten du stil din Kniv
æg gjeve dæg Sylvelin de vene Viv.
29. K[nut] liten rister paa bloute Svær
hav du kje vore Kongjen du ha vel vore de Vær.
30. K[nut] liten K[nut] liten du stil dit Sver
æg gjeve dæg Sylvelin du æ' æ fulla vær.
31. Aa de fæk K[nut] liten for han va kje red
aa derfor han kom uti kongjelæg Æt.
Ekstra opplysninger