[BIN: 3527]

Kjempa Grimborg

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, Vrådal, Telemark .

1. Grimborg han stod udi døren saa vid,
han hug ikring se paa kjæmpevis,
dei fullo som staa for hver hug han gjorde
og ingen hannom ei bie torde.
Ekstra opplysninger