[BIN: 3526]

Kjempa Grimborg

Oppskrift udatert av C. Elling etter ukjent sanger, uten lokalisering .

  Grimborg han stod udi dora saa ved,
han hug ikring sig paa kjæmpevis
dei fulls som straa for hvert hug han gjorde
og ingen hannom ei bie torde.
Ekstra opplysninger