[BIN: 3525]

Kjempa Grimborg

Oppskrift 1924 av A.B. Larsen jr. etter Ole Gunnerssen, Nord-Odal .


Dær stanner en kjæmpe på kånúngens gål
såm stetse var klætt uti jærn å i stål
han var vel beredan å aldri avkledan
i jærn å i stål han nå stesse var kledan.
Å kången sier til Gunnbårg såm så:
"Er du allt ute på frierstur nå?
Ta du deinn hæsten såm du bæsste behager,
sælv tar je deinn vite som foleste traver"
Döm red åver bærj å döm red åver dal
da traff döm en portt såm var jortt utav stål
Hann speinnte til portten me jærnstövla på 1)
å ingen i vakten mot ham tole gå.
1) Overstå: banke på portten me jærnhansken på
Han la sei i seinga me spårerne på
prinsessa ho sagde "De rifter 2) så ille"
De river i filler tæpne
å de risper så ille

2.) Overstå: risper
Å kången han sier tl vakten ----- så
"Stå stille, stå stille, å pass kun dærpå
Stå stille, stå stille, pass nöye på tia
ti Gunnbårg han ær såm en björn uti stria.
Døm steingne da döra me steinger å spjut
får (ti) Gunnbårg ær inne, ho kåmmer snart ut
Vi skal hannom heinte ve döden at veinte
å Gunnbårg han sagde "Jei kåmmer, stått veinnta"
Hann speinnte op döra me jærnstövla på
å hoveder falt får værtt hugg såm han jordde
å ingen i vakten gå mot ham da tordde
----------
Du skal ha min datter å de hælve kångerige
Ekstra opplysninger