[BIN: 3523]

Kjempa Grimborg

Oppskrift 1878 av Halvor Skogen? etter Kari Olsdtr. Gunvorskaas, Bøherad, Telemark .

1.To Herre rider en Aftenstund
Alt udi Havens herliga Lund
De voro Stallbröar men aller ræddan
I Jern og Staal dei bestandig klæddan
2. Grimborg saa hedte den ene af dem
Han greb i Hornet med fingren fem
Han sagde jeg vilde alt for den Flikkan
Det fyldte Horn til Botten drikkan
3. Stalbroder talte til Stallbroder saa
Om dei paa friares Veg vil gaa
En Mó jeg kjender saa skjón blandt allan
Fast hennar aa vinde lod let seg fallan
4. Saa kom og visa meg Vægen dit!
Jeg længtes altid til Barneleg
Skreg Grimborg og sagde ja dei ska hava
Den Gangaren hvida som bedst kan trava
5. Saa kom og visa meg Vegen blaa
Til detta Koninga-Hus og Slot
Jeg som smaa Júnkerar jeg staar og rúsar
Kjærlægheds --------- meg berúsar
6. De Herrar rider en Aftens-Kvel
Alt udi Hovene herliga teld
Der saaes en Bok útaf Blodom flödan
Fast ei (ikke) af Vatten men blódet rödan
7. Stakelen voro af idel jern.
Mot Grimborgs Kræfter det hoge Værn
Han for mod Gildret og omkúld stödtan
Men ingen Vegtare kommen mödtan
8. Til Jomfrúens Dör kom han ensom daa
Med Jernskoed Hanskar han klappad paa
Stat op min Skjönna skrei ifraa Reglan
Hellers paa Dören jeg brækker Speglan
9. Paa Dóren lagde han sin Skúlder bred
Saa Laas og Reglar dei follo ned
Den gjærve Friaren sig indtrængte
Men Døren etter behændig stængte
10. Paa en forgjyllans Stol satte han seg daa
Stat op min Skjønna saa skal dú faa
I maatte nú Eder det lader behaga
Aa mine Jernstövlar út af meg draga
11. Er dú den Fríaren gjerv og kjæk
Som med en Prindsesse vil drive gjæk
Nei Eders Jernstövlar aftrækka tænker
Nei Eders Næsvished for --------- krænkjer
12. Aa Grimborg vredes ved desse Ord
Steg op i Sengen med Stövlen paa
Og midt indúnda han detta villa
Det garnad Teppe hon rispar illa
13. Strax kom der Búd fra Konningen ind
At " Grimborg sover hos Dótteren din"
Og strax Budet ind for Konningen kommo
En Ridder hos Konninga-Dotteren sovaa
14. Og Kongen raabte ova all sin Gaard
Stat op mine Hoffmænd klær Eder i Staal
Det kræver Blod men passar Tiden
For Grimborg lignar ein Björn i Striden
15. De stödte paa Dönna med Glavind og Spjút
Hr. Grimborg inne saa kom herút
Og Grimborg hörte de paa Dören klemta
Han sagde jeg kommer men Venta! Venta!
16. Og Grimborg stod udi Dören bred
Han húg omkring seg paa Kjæmpevis
De follo som Straa fyr hvert Húg han gjorde
Og Ingen hannem mer bie torde
17.Aa kjære min Grimborg dú stiller dit Sværd
Tag dá min dotter bliv Landets Værn/elle Landet værd
Det er bedre at have Dig paa sin Sidan
Heller uheldig imod Dig stridan
18. Og Grimborg törka sit blodige Sværd
Voro dú inkje Kongje dú voro det værd
Men for din Dotter og for din Kronan
Han eg ei hævna deg útan Skaanan
Ekstra opplysninger