[BIN: 1379]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Peter Christen Asbjørnsen etter Ole Gulbrandsen, Sørum, Akershus .

1. Der stande to Kjæmper paa Nordenfjeld
og lovede hverandre saa god en Juleqvæld.
- For hvem skal føres vores Runer.
Ja saavel med den ære -
2. Og jeg skal sige dig saa væen en Mø
Men reiser du did det bliver din Død.
3. Og Grønberg han sadlet sin Ganger graa
Saa rider han sig til Kongens Gaard.
4. Og Grønberg han klapped paa Døren med
Fingerender smaa
Og kjære du skjøn Jomfru, skyd Laasen ifraa.
5. Og ingen saa haver jeg Stevne sat
Og ingen saa slipper jeg ind om Nat.
6. Og Grønberg havde Fingrene myge og smaa
Han skaut naa den Laasen saa let i fraa.
7. Og Grønberg satte sig ned paa forgylen Stoel
Og kjære skjøn Jomfru træk af mine Strø(m)per og Sko
8. Og inte trækker jeg af dig hverken Strømper eller Sko
Fordi jeg er Kongens Datter saa god.
9. Og Grønberg han vredes over disse hede Ord
Han sprang op i Sengen med Strømper og med Sko.
10. Og strax gik der Bud til Kongen ind
Og Grønberg han sover hos Datteren din.
11. Og Kongen sendte Bud over hele sin Gaall
Og kjære mine Haa(v)mænd I klæde Eder i Staall.
12. Og kjære mine Haavmænd, I klæde Eder i falskt
I veed jo at Grønberg han er en Vovehals.
13. Og Grønberg han ud gjennem Vinduet saae
Ja ude er det mange men inde er det faa.
14. Og kjære mine Haavmænd I tøve en Liden Stund
Imedens jeg faaer rustet mig me andenlund (?)
15. Og Grønberg han trækte paa sig Silkeskjorte ny
Derudenpaa trækte han Kobber og Blye.
16. Og Grønberg han trækte paa sig Silkekapp blaa
Og derudenpaa trækte han Jern og Staal.
17. Og Grønberg han ut gjennem Døren sprang
Han gjorde vel en Vei der før var trang.
18. Og nogle han spændte og nogle han hug
Og nogle han under sine Fødder tro.
19. Og Grønberg han trampet og klampet i en Ring
Og 18000 Kjæmper slog han ned i en Sving.
20. Hvor er de 18000 Kjæmper, jeg sendte dig igaar
De ere alle døde og nedslagne som Faar.
21. Ja Nogle ligge døde og nogle ligge saar
Ja Nogle have faaet sin Julekost iaar.
22. Og nu har du nødig? vel 12 Tønder Salt
Om du skal faa saltet det Galtekjødet alt
23. Og Grønberg han trækte ud sit guldbeslaane Sverd
Ja vistnok er du Konge, men dette er du værd.
24. Og kjære Du Grønberg du stikke ind dit Sværd
Og du skal faa min Datter, ja hende er du værd.
25. Og kjære du Grønberg, du stille dig i Ro
Du skal faa hendes Mødom, ja om hun havde to.
- For hvem skal føres vores Runer
Ja saavel med den Ære -

Ekstra opplysninger