[BIN: 3546]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udateret av M.B.Landstad etter ukjent sanger, Heddal, Telemark .

1. Aa Dalebo hae ei Fæstermøi bold
den hæve han tækje mæ Jøn aa Staal.
-Kjænner du Dalebo Jonson -
2. Aa før dæ blei Dajen aa Dajen bliv ljos
kom der sju tusind Kjæmpur te Dalbo s Huus.
3. Aa Dalebo sat uti Høienlofts Bur
aa leika Guldterning mæ si unge Brur.
4. Aa Dalebo ut gjennem Vindauga saag
han kunne inkje sjaa Sola fø Glavind saa blaa.
5. Aa Dalebo trækkjer paa sæg Silkesjurta blaa
deruttapaa drager han Jøn aa Staal.
6. Aa Dalebo hae sæg fæsta et Viv
ho spændte Guldbeldte kring Kjæmpens Liv.
7. Aa Dalebo ut gjennem Dynnane sprang
saa gjore han rum der før va trangt.
8. Aa Dalebo høgje aa slet inkje loe
te han sto i Blo ivi sylvspændte Sko.
9. Aa Dalebo høggjen aa i Hujen va vrei
te han sto i Blo ivi staalklædte Knæ.
10. Aa Dalebo salar sin Gangare graa
saa rider han te Kongjens Gar.
11. Hore gjore du af dei Hofmænd æg sændte dæg mæ Jon
aa dem lig no heime alt uti mit Ton.
12. Aa noka æ slagta aa lagt ut paa Fat
æg tænkte om Kongjen trængte te Ferskmat.
13. Aa Dalebo rista paa sylvbaaga Kniv
ja blei di kje Verfar skal dæ kosta dit Liv.
14. Aa Dalebo rista paa sylvbaaga Svær
blei du kje min Verfar du va dæ nok vær.
15. Aa kjære Dalebo Jonson du stillar din Kniv
du ægter liden Kirsten den væne Viv.
16. Aa kjære Dalebo Jonson du stillar dit Svær
du ægter liten Kirsten du æ henar vær.
17. Aa der blei Glæe ivi al den Gaar
Dalo Jonsen aa liten Kirsten hae Bryllaup igaar.
-Naa kjenner æg Dalebo Jonson-
Ekstra opplysninger