[BIN: 3545]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av S. Bugge etter Anne Bruhær, Mo, Telemark .

1. Samsonen tjener i kungens går
han lokkar kungens syster dæ vene mål.
-Så væl tore Samsonen bie-
2. Han lokkar'a 'kje anten mæ åker hell eng
han lokkar 'a mæ si silkjeseng.
3. Han lokkar 'a kji anten mæ hus hell jor
han lokkar 'a mæ si fagre or.
4. Samsonen ha' på seg hanskanne små
de syllbudde sværi på naglo låg.
5. Samsonen ut igjenom dynni sprang
han rudde de romi som fyrr ha vori trångt
6. Samsonen hoggji ti han blei trøytt
han kunna 'kji sjå fyr mannerøyk.
7. Samsonen hoggji ti han blei mo
han sto uppunde kne i manneblo.
8. Du lyte have deg fire tunnur salt
um du sko no salte dæ mannekjøte alt.
9. (Du lyte have deg fire tunnur) grøn
(um du sko no) gjera dæn pylsa skjøn.
10. Samson samson stidd ditt svær
hav 'a liti Kjersti hæna æ' du vær.
11. Der va' gle' i å mykjen) gny
Samson å liti Kjersti drakk bryllaup mæ sama.
12. (Der va' gle'i å mykjen) gny
(Samson å liti Kjersti drakk bryllaup) i by.
Ekstra opplysninger