[BIN: 3544]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av S. Bugge etter Tone Eivindsdatter Midbøn, Mo, Telemark .

1. Dalibu tener i kungens går
tolv vintrar å seks år.
-Eg kjenner en Dalibu Jonsson -
2. Han tener inkji fyr ånno løn
bære fyr a liti Kjersti ho æ'en så skjøn.
3. Høyr du liti Kjersti eg talar ti deg
lyster du av lande burtfygje mæ meg.
4. Eg lyster inki av landi burtfygje mæ deg
men d'æ så mange som voktar på meg.
5. Meg voktar fader å meg voktar moder
meg voktar syster, ja yngste broder.
6. Lat dei no vokte dei vokte vi
du må fygje um du sjov så vi.
7. Liti K(jersti) samlar gull i skål
Dalibu salar ut gangaren grå.
8. Når dei kome på hede
dær møter dei en greve.
9. Høyrer du Dalebu hott eg spyre deg
hor heve du funni dæn du flyte mæ deg.
10. Eg hev'kje logje å slett inkje stoli
d'æ min yngste broder eg fører han fra sin moder.
11. Liti Kjersti du tar inkje skyggje unde skinn
eg kjenner for væl dine plomekinn.
12. Eg kjenner deg inkje på klæi hell sko
men eg tjente din fader i 15 år.
13. Ja hvor du kommer i kveldi
du må inkje om os melde.
14. Greven han rei at kuldehus?
dær dei stolte riddarne drikke gott rus.
15. Hær siter du kungjen drikk mjø å vin
mæ Dalibu reiser mæ dotter di.
16. Høyrer du greve du bera skamm
du hev logji på så mangein mann.
17. Dei leita uti å dei leita inni
inkje va liti Kj(ersti) ti å finne.
18. Kungjen måtte tromme over al sin gå'r
ette 'a liti Kj(ersti) de vene mår.
19. No må de klæ dikkon trugji å inkji falskt
de kjenner han D(alibu) den hårde hals.
20. Dalibu kom te sin eigjen går
hans kjære moder ham fyri står.
21. Velkomen Dalibu sønnen min
å liti Kj(ersti) festemø di.
22. Hommennanne va inkji langt derifrå
dei kome etti bå store å små.
23. Hommennanne kom seg riand i går
Dal(ibu)s moder uti står.
24. Høyrer du Dalibus moder hot me spyrje deg må
æ D(alibu) heime me ville han sjå.
25. Dal(ibu) heve så nylege lagt seg te sengs
de må ikkje vekkje 'n upp av svevn.
26. Dalibu såg seg i vindøra ut
kunna ikkje sjå himmelen fyr glavin å spjut.
27. D(alibu) trekkjer på seg brynja blå
ette trekte han stålhanskanne små.
28. D(alibu trekkjer på seg) kåpa ny
så tok han sværi på naglann låg.
29. D(alibu) ut igjenom dynni steig
han hoggji sjau tusend, dei falt ved ein sveiv.
30. Høyrer du D(alibu) hott eg spyre deg
hor gjore du av hom(mennanne) eg sendte ti deg.
31. Some ligge såre å some ligge blå
some ligge hovdelause i D(alibu)'s går.
32. No må du kaupe deg ei tunne mæ salt'
um du fær salte dæ galtekjøte alt.
33. (No må du kaupe deg ei tunne) mæ feite
(um du fær) gjera den pilsa di feite.
34. (No må du kaupe deg ei tunne mæ) grøn
(um du fær gjera den pilsa di) skjøn.
35. D(alibu) rister på bloduka svær
(ha' du 'kje vori kungjen) du ha vori vær.
36. (Dalibu rister på bloduka) kniv
(ha' du 'kje vori kungjen) du ha silt låti liv.
37. (Dalibu) D(alibu) stilt ditt svær
du må hava 'a l(iti) K(jersti) ho æ deg vær.
Ekstra opplysninger