[BIN: 3543]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1867 av S. Bugge etter ukjent sanger, Telemark .

1. Samsingjen kjæm seg riands te le
der sto hånoms moer å hvilte seg ve.
2. Høyrer du Samsingjen hot eg spyre deg
hot æ de fyr jomfru du flyte mæ deg.
(Han bad at hun vilde være tro)
3. Greiven han kom seg riands i går
å kungjen utify hånom står.
4. Høyrer du kungjen eg talar te deg
Samsingjen reiser mæ di dotter av går.
5. Kungjen han ropa i neste by
klæ dikkon alle i brynja ny.
6. Di klær dikkon alle foruta falsk
for (Samsingjen) han æ ein vågehals.
7. Høyr du Samsings moer hot eg spyre deg
æ Samsingjen heime du dule de inkje fer meg.
8. Samsingjen reiste te byen igjår
han kjæm inkje heimatt før te jole i år.
9. So breidde dei ut den kåpa blå
de raue gulle la dei uppå.
10. De røde gull va gott å gjøyme i kiste
men Samsingjen min son æ so vond å misse.
11. Mitt i vår går der stander eitt hus
der æ S(amsingjen) inne mæ si unge brur.
12. Di støtte på døren mæ glavin å spjut
å æ du no herinne so kom herut.
13. S(amsingjen) seg igjenom vindauga såg
han såg annat himmel å sværi så blå.
14. De æ' så mange å me å så få
endog skal jeg ud til eder gå.
15. Kjære mine hommenn i tøver en stund
mæ eg fær klæ meg en annen lund.
16. Hånoms allerkjæreste va han kje falsk
så sprette ho brynja ikring hans hvide hals.
17. Der haver i så gott et sværd
uti mitt blod å æ de hært.
18. S(amsingjen) han gjenom dynni løp
sitt gode svær han fore seg bød.
19. Fyst hoggje han fire så hoggje han fem
så hoggje han tredve af kungjens menn.
20. S(amsingjen) hoggje te han blei mo
re båe hånoms stevlar sto fudde av blo.
21. S(amsingjen) stakk sit sværd i side
nå lyster han til kongen at ride.
22. S(amsingjen) kjæme seg riand i går
kungjen sto ute va sveipt i mår.
23. Høyrer du Samsing hot eg seie deg
hor æ no dei hommenn eg sendte ette deg.
24. Some æ sjuke å some æ sår
å some ligge sjuke i Samsingjens går.
25. Kungjen ha turt seg ei tunne mæ salt
um han sill få salte sitt galtekjøte alt.
26. K(ungjen) har turt seg ei tunne mæ) grøn
(um han sill) gera den pylsa så skjøn.
27. S(amsingjen) riste på syllbuden kniv
va' du kje kungje de sill koste ditt liv.
28. S(amsingjen) s(amsingjen) still din kniv
eg gjev deg mi dotter de vene viv.
29. (Samsingjen), Samsingjen still) ditt svær
(eg gjev deg mi dotter) du æ a no vær.
Ekstra opplysninger