[BIN: 3542]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1867 av Hæge Olsdatter Dalen etter Øyfjell, Rauland, Telemark, .

1. Samsingjen tener i kungjens går
han lokka kongjens syster de vene mår.
-De lyder uppå råden-
2. Han lokka a inkje ivi åker hell eng
men han lokka a ivi si egjo seng.
3. (Han lokka a inkje ivi) gull hell jor
(men han lokka a ivi) sitt egji bor.
4. Samsingjen ha seg ein gangar so spak
so sette 'n skjøn jomfru på hånoms bak.
5. S(amsingjen) kjæme seg riands igår
hånoms moer ho ute står.
6. Høyrer du S(amsingjen) hot eg spyr deg
hor hev du fengji de vene vive som du hev mæ deg.
7. De fekk eg i kungens går
uti - - - - - - - - - - - - - - -
8. Høyr du de du kjære moer svelle
eg vi inkje um de melle.
9. Kjem her noken spyr ette meg
du må inkje um de melle.
10. Samle no du ditt gulle i skrin
mæ eg salar ut gangaren min.
11. Når dei kom seg i rosenslund
då møtte dei ein greive i sama stund.
12. Å høyrer du Samsing hot eg sei mæ deg
hot æ de fer ei jomfru du flyte mæ deg.
13. D æ' no ingjo jomfru um du væl tenkjer så
de æ min yngste broer sko heim te si mor.
14. Du tar inkje Gullnor skyggje unde skinn
eg kjenner so væl dine plomekinn.
15. Eg kjende deg inkje på klæi hell sko
men eg kjenner deg på ditt fagre gule hår
alt si eg tente i din faers går.
Ekstra opplysninger