[BIN: 3541]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av S. Bugge etter Grundi Vaddeli, Fyresdal, Telemark .

1. Dalebu tener i kungjens går
i nie vikur å så eitt år.
-Du kjenner væl Dalebu Jonsson -
2. Han tener der ikkje for onno løn
hell for liden Kjersti ho æ' han so skjønn.
3. Høyr du liden Kjersti hot eg spyre deg
lyster du rie av landi mæ meg.
4. Slett ikkje eg må å slett ikkje eg kann
her æ for mange av dei vektarann'.
5. L(iden) KJ(ersti) ho samlar sitt sylv i skål
D(alebu) salar sin gangare grå.
6. D(alebu) han va armesterk
han lyfte liden K(jersti) på høiande hest.
7. Då som dei kom seg på vegjen fram
der møter dei ein gamale mann.
8. Du tar 'kje li(den) K(jersti) skyggje unde skinn
eg kjenner so væl hennes rø blommekinn.
9. Eg gjeve deg mitt rødegullband
vi' du 'kje (bera boæ) ti min faderen inn.
10. Eg gjeve (deg) min rødegullring
vi du 'kje (bera boæ) ti min faderen inn.
11. Her site du å drikke mjø å vin
Dalebu reiser mæ datteren din.
12. Kungjen han han blei so ivrig i mod
den brone mjøen den spillte han på bor.
13. Kungjen han ropar ivi allt sitt land
di klær dikkon ut so mange som kann.
14. Klæ dikkon store, k(læ) d(ikkon) små
klæ dikkon adde i brynjunne blå.
15. Då som dei kom seg ti Dalebu går
D(alebu)'s moder uti for honom står.
16. D(alebu)'s moder sto sveipt uti skinn
hor æ D(alebu) yngste sønnen din.
17. D(alebu) han heve nyss reist ti sengs
han venta 'kje på noko bastogmænd.
18. D(alebu) D(alebu) klæ deg fort
her kjem ei bo ifrå kongjens går.
19. D(alebu) utigjenom vindauga såg
han såg ikkje joræ for brynjunne blå.
20. No spretter de brynja ikring min hals
den spretter di truji men ikkje falskt.
21. D(alebu) uti igjenom dynnanne sprang
han rudde den vegjen som fyri sto so trang.
22. D(alebu) hoggji ti han va' so mo
ti båe hass sko dei sto fudde utav blo.
23. D(alebu) hoggji (ti han va' so) lei
ti han såg 'kje solæ for mannerøyk.
24. D(alebu) sala sin gangari grå
han ville rie ti kungjen å vera hass måg.
25. D(alebu) han kjeme rians ti går
kungjen uti for hannom står.
26. Høyrer du D(alebu) hot eg spyre deg
hor æ' adde dei lommann eg sendte ti deg.
27. Some ligge sjuke, s(ome) l(igge) sår
some ligge døe på Dalebu's går.
28. D(alebu) riste på sitt blodige svær
ha' du 'kji vor' ein kungji ha du vori de vær.
29. (Dalebu riste) på sin b(lodige) kniv
(ha' du 'kji vor' ein kungji) ha de gulli ditt liv.
30. D(alebu) D(alebu) stilt ditt svær
du hev liden k(jersti) du æ' ho no vær.
31. D(alebu) D(alebu stilt) din kniv
(du hev liden) K(jersti) eg hev kje fengje o av deg.
32. Eg hev l(iden) K(jersti) eg hev kje fengje o av deg
eg heve no sårt nok bitala o eg.
33. No lyt du kaupe deg 12 tunnur mæ salt
so du fær no salte de galtekjøte alt.
34. (No lyt du kaupe deg 12 tunnur mæ) gryn
(so du fær no) gjere den pylsa so drug.
35. (No lyt du kaupe deg 12 tunnur mæ) kveite
(so du fær no gjere den pylsa) so feit.
Ekstra opplysninger