[BIN: 3540]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av S. Bugge etter Kari Kåsa, Heddal, Telemark .

1. Dalebo er ikkje hjemme for han reiste bort igjår
han kjem ikkje heimatt før jula i år.
-Kjenner du Dalebu Jonsson -
2. Kjære Dalebu moder sei sanning fer meg
fer sju tunnur gull eg gjøvå ska' deg.
3. Dalebu sitter i høianloftsbur
der spølar 'en gulltærning me si unge brur.
4. Dalebu han ut igjønom vindøie såg
han kunna 'kje sjå sola fer glavin så blå.
5. Dem støtte på dynna me svæl å me spjut
o æ' du nå inne Dalebo så sjå te o kom ut.
6. Æ' de nå fire hell æ' de nå fem
hele å mange æ' de ta kångens menn.
7. Me æ' kje fire, me æ 'kje fem
men me æ' tolv tusen ta kångens menn.
8. Æ' de så mange så æ' de væl kje rædd
så kann de a bie te en nakjen mann bli klædd.
9. D(alebu) han ha' på seg den silkjeskurta blå
der uttapå trek'en båte jønn o stål.
10. Selv honoms jomfru ho va' ikkje falsk
ho sprette jønnbrynjo umkring honomses hals.
11. D(alebu) han ut igjænom vindøie sprang
så gjore 'n snart romm der som førr va' trangt.
12. D(alebu) høgg å slett ikkje lo
aalt te 'en sto i blo over søllspente sko.
13. D(alebu) hugg a hu var vred
(Allt te 'en sto i blo) over sine kne.
14. D(alebu) han klappa på gangaren grå
så rei 'en seg te kångens går.
15. D(alebu) han riste på syllbund) kniv
(var du 'kje min værfar sku du misse ditt liv.
16. D(alebu han riste på syllbund) svær
(var du 'kje) en kongje så va' du de nokk vælt.
17. Kjære D(alebu) J(onsson) du stiller din kniv
så egtar du liten Kisten de vene viv.
18. (Kjære Dalebu Jonsson du stiller) ditt svæl
(så egtar eg) mi dåtter fer du ær hennar vælt.
19. Dør blei stor glæi åver all den går
D(alebu) o liten Kisten hadde bryllup igjår.
Ekstra opplysninger