[BIN: 3539]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av S. Bugge etter Aslaug Askedalen, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Dalebu tener i kungjens går
han trener for liden Kjersti dæ vene mår.
-Du kjenner fulla (Dalebu) Jonsson-
2. Hør du l(iden) Kj(ersti) hott eg spyre deg
vi' du av lande fygje mæ meg.
3. Inkje eg tore å inkje eg må
her stende så sterke vektar rå.
4. Lat dei vekte dei vekte vi'
vi' du sjov så sko' dæ bli.
5. L(iden) K(jersti) ho samlar sitt gull i skrin
D(alebu) salar ut gangaren sin.
6. L(iden) K(jersti) sto up smal som eitt liljevand
så rekte ho D(alebu) høire hånd.
7. D(alebu) gjorest i håndi så sterk
hott æ' dæ for eitt viv du flyte mæ deg.
8. Då di kom seg på vegjen fram
då møtte di seg en gamalle mann.
9. Høyr du dæ D(alebu) hott eg spyre deg
hott æ' dæ for eitt viv du flyte mæ deg.
10. Dæ' mi einaste syster
eg flyt o heimatt frå kløstr.
11. Du tar kje l(iden) K(jersti) skyggje unde skinn
eg kjenner så væl dine plomekinn.
12. Eg kjenner deg så væl som eg au må
eg tente din faer i 18 år.
13. Eg gjeve deg mi kåpe blå
vi' du 'kje seie) min faer dæ nå.
14. (Eg gjeve deg) min rødegullring
(vi' du 'kje seie te faeren min.
15. Hav du sjov din rødegullring
eg sko 'kje seie dæ te faeren din.
16. Den gamle mannen svepte sitt hovu i skinn
så gjekk han i høieloft for kungjen inn.
17. Her site kungjen drikk mjø og vin
D(alebu) reiser mæ dotteri di.
18. Kungjen han blei så ille ivi or
klare mjøen han spilte på bor.
19. Kungjen han ropa ivi all sin by
di spretter dikkon væl mæ brynjunne ny.
20. Di spretter dikkon trugji å inkje falsk
di vet D(alebu) æ' en hårde hals.
21. Some dei rei å some dei sprang
te di kom te Dalebugåren fram.
22. Då dei kom te borgele
då sto Dalebus moer å kvilte seg ve.
23. Høyrer du D(alebu)'s moer så fin
æ' D(alebu) heime sønnen din.
24. D(alebu) heve nyss gjengji a sengji
han æ' ikkje rædde for bastogdrengjir.
25. Me æ' ikkje noko bastogd(engjir)
eg fæler at D(alebu) lyt oto sengji.
26. På D(alebu)'s moer rann tårir på kinn
så sørgelig vekkjer hun sønnen sin.
27. Kjær min moder græd ikke for mig
D(alebu) bergjar væl sjave seg.
28. D(alebu) oto sengji sprang
skjøn j(omfru) slo seierklæer ikring han.
29. D(alebu) trekte stålhanskanne på
så tok han dæ svære på naglanne låg.
30. D(alebu) ut gjenom dynni sprang
han rudde den vegjen som sto så trang.
31. Han hoggje ihel fire han hoggje ihel fem
han hoggje 60 av kungjens menn.
32. Der va' ikkje atte bare en liten dreng
som kunne bere dei tiende hjem.
33. D(alebu) springe på gangaren grå
så rei han seg te kungjens går.
34. Høyrer du D(alebu) hott eg spyrgje deg nå
hor æ' dei hommennane eg sende deg i gjår.
35. Some ligge sjuke å some ligge såre
some ligge døe i D(alebu)'s går.
36. Du tar no deg ei tunne mæ salt
um du kann gjere den pylsa så skjønn,
38. D(alebu) riste på bloutte svær
va' du 'kje kungjen dæ va du vær.
39. D(alebu) D(alebu) still ditt svær
eg gjev deg l(iden) K(jerst) du æ' ho vær.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge g, s. 305-311