[BIN: 3538]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av L. M. Lindeman etter Fru Finkenhagen, Hjartdal, Telemark .

1. Aa Dalebo hadde ei Festarmö bold
den hevr han tekji med Jön og med Staal
-Kjenner du Dalebo Jonson -
Ekstra opplysninger