[BIN: 3537]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1868 av L. M. Lindeman etter Elias Andersen Lillemark, Berg, Østfold .

1. Aa Dalebu han rider til Kongens Gaard
hver evige Garstaur bar Kjæmpehuver paa
-Aa kjender du no Dalebu Jonson -
2. Aa Dalebu han pikkar paa Dörra med Fingrene smaa
stat up skjøn Jomfru dra Laasen ifraa.
3. Nei jeg er Kongens Datter for god
net slettes ikke staar jeg op drager Laasen ifraa.
4. Han Dalebu vredes ved disse Ord
han spende te Döra saa Laasen røk ifraa.
5. Aa nei jeg er Kongens Datter for god
slet ikke drar jeg taa dig Strömper og Sko.
6. Han Dalebu vredes ved disse Ord
han spratt op i Senga baade med Strömper og Sko.
7. Saa gik der straks Bud til Kongen ind
Dalebu sover hos Datteren din.
8. Aa Kongen han raabte over hele sin Gaard
aa kjær mine Hofmænd I klæder Eder i Staal.
9. Aa kjære Eder Hofmænd I klæder Eder ei falsk
I vide at Dalebu han er en Vovehals.
Ekstra opplysninger