[BIN: 3536]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av L. M. Lindeman etter Isak Gundersen Dahle, Nissedal, Telemark .

1. Dalebu sad ivi bredan Bord
han talte te lita Kjersti de løidar Ord.
-Eg kjenner vel Dalebu Jonson -
Ekstra opplysninger