[BIN: 3535]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av L. M. Lindeman etter Aslaug Askedalen, Vrådal, Telemark .

1. Dalebu tjener i Kongens Gaard
tjener for liti Kjersti det vene Maar
-Kjenner fulla Dalebu Jonson -
Ekstra opplysninger