[BIN: 3534]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1861 av L. M. Lindeman etter Anne Knudsdotter Bruhær, Mo, Telemark .

1. Han Samsonen tjener i Kongens Gaard
han lokka Kongens Syster dæ vene Maar
-Saa vel tore Samsonen bie-
Ekstra opplysninger