[BIN: 3533]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1861 av L. M. Lindeman etter John Olson Langerak, Bygland, Aust-Agder .

1. Samsin tjente i Kongens Gaard
han lokked Kongens Söster den venne Maar
-I lyder op paa Raadet -
Ekstra opplysninger