[BIN: 3532]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av S. Bugge etter Torbjørg Bilstad, Skafså, Mo, Telemark .

1. Dalibu tener i kungens går
han tener i sjau vintrar å så eitt år.
-Eg kjenner en Dalibu Jonsson -
2. Dalibu tener 'ke fyr onnå løn
hell fyr liti Kjærsti ho æ meg så skjøn.
3. "Hør du liti Kjærsti hvad jeg spyrger dig
lyster du av landi fylgje mæ mig".
4. "Ikkje eg vi å ikkje eg må
her æ no så mange dei vektarar då".
5. "Lat dei no vekte dei vekte vi'
men du må fygje, du sjov så vi'".
6. "Vi vekter far å vi vekter mor
vi vekter syster å yngste bror".
7. Dalibu sala sin gangar grå
liti Kjærsti samlar sitt gull i skål.
8. Då dei kom seg på vegjen fram
dær møter dei kungens liten smådreng.
9. "Hør du Dalibu hvad jeg spyrger dig
hor hev du fengi dæ vivi du flyte mæ dig".
10. "D'æ no ikkje noko viv
men d'æ systedotte mi."
11. "Men du tar inki smile unde kinn
så væl eg kjenner ditt plomekinn".
12. "No vi' eg gjeva deg røde gullband
vi' du ikkje bera dei tiendi fram".
13. "Nei hav du sjav ditt røde gullband
eg sko' ikkje bera dei tiendi fram".
14. "Her siter du kungen drikke mjø å vin
me Dalibu reiser mæ dotte di".
15. Kungen han blei så illi ved mot
han slo mjø å vin ivi sitt bor.
16. Kungen han ropa ivi sin by
"klær dikkon ut i brynjunne ny".
17. "Klær dikkon trugi å ikkje falskt
før Dalibu d'ær ein vågehals".
18. Jomfru va' trugi å ikki falsk
ho sprette brynja på Dalibus hals.
19. Dalibu ut gjønom vindauga såg
dær såg han 'ki jori fyr brynjunne blå.
20. Dalibu ut igjønom dynni sprang
å fremten kjempur høggje han i ein ring.
21. Dalibu høggi ti han va' trøytt
d'ær tungt å stande i mannerøyk.
22. (Dalibu høggi ti han va') mo
(d'ær tungt å stande i) manneblo.
23. Dalibu kom seg riands ti går
å kungjen føre ham uti står.
24. "Høyr du Dalibu hvad jeg spyrger dig
hor hev du gjort av dei kjempunne eg sente ti deg".
25. "Some ligge sjuke å some ligge sår
å some ligge døe i Dalibus går".
26. Dalibu riste på syllbudde kniv
"ha' du 'kje vor' kungen dæ ha' kosta ditt liv".
27. (Dalibu riste på) blodregi svær
"(ha' du 'kje vor' kungen) du ha' vori dæ vær".
28. "Du ka' burt havt deg ei tunne mæ salt
um du ska' få salte dæ galtekjøti alt".
29. "Du ha' burt havt deg ei tunne mæ grøn
um du sill' få gjøra dæn pylsa så skjøn".
Ekstra opplysninger