[BIN: 3529]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av S. Bugge etter Anne Bruhær, Mo, Telemark .

1. Samsonen tjener i kungens går
-Så væl tore Samsonen bie-
2. Han lokkar a 'kje anten mæ åker hell eng
men han lokkar 'a mæ si silkjeseng.
3. (Han lokkar a 'kje anten mæ) hus hell jor
(men han lokkar 'a) mæ si fagre or.
4. Samsonen hoggji ti han blei mo
han sto uppunde knei i manneblo.
5. (Samsonen hoggji ti han blei) trøytt
(han sto uppunde knei i manne)-røyk.
6. Du lyte have deg fire tunnur salt
um du sko' no salte dæ mannekjøte alt.
7. (Du lyte have deg fire tunnur) grøn
(um du sko' no) gjera dæn pylsa skjøn.
8. Samson, Samson still ditt svær
hav 'a helle liti Kjersti, hæna æ' du vær.
Ekstra opplysninger