[BIN: 1378]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Olea Crøger og Hans Seeberg etter ukjent sanger, Telemark .

1. Og Dalebo hadde ei festarmøy bold
den heved han teked med jønn og staal.
-kenner du Dalebo Jonson?-
Ekstra opplysninger