[BIN: 1377]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Rolf Myklebust etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Å høyr du skjøn jomfru hott eg seie deg
lyster du uta lande(t) å reise me(d) meg.
-Kjenner du Dalegubben Jonson. -
2. Og jønne eg ville, men ikkje eg må
Her er nå så mange meg vaktar på.
3. Og Dalegubbens fole var liten og spak.
Han sette skjøn jomfru uppå hans bak.
4. Og Dalegubben kom seg rian(d) i gar(d)
hans sele mor ute fe' honom står.
5. I Dalegubbens går(d) der stend de(t) eit bur
der lyster han såva me(d) si unge brur.
6. Og Dalegubbens moer rann tårir på kinn.
Så sørjeleg vekkjer ho upp sonen sin.
7. Å moer du tar ikkje syta for meg.
Dalegubben Jonson forsvarer nok seg.
8. Og Dalegubbens kjærast ho va' ikkje falsk.
Ho snørde stål brynja um Dalegubbens hals.
9. Og Dalebus kjærast ho va' ikkje sein,
ho snørde stålskoren kring Dalegubbens bein.
Ekstra opplysninger