[BIN: 1374]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911 av Hallvard Kaldbast etter ukjent sanger, Mo, Telemark .

1. Aa Dalebu han hev seg ei festarmøy bold
henne heve han tekji mæ jønn aa staal.
-Kjenner du Dalebu Jonsson -
2. Aa før de bleiv dagjen aa dagjen bleiv ljos
kom der sju tusen kjempur ti Dalebus hus.
3. Aa Dalebu ut gjennem vindauga saag
han konna 'kji sjaa sole for glavind so blaa.
4. Aa Dalebu drog paa seg den silkjesjurta blaa
der utanpaa trekkjer han jønn aa staal.
5. Aa Dalebu hadde seg festa eit viv
ho spendte gullbelti um kjempas liv.
6. Aa Dalebu ut gjennom vindauga sprang
so gjore han romt der som fyrr va trang..
7. Aa Dalebu hoggji aa slet ikkje log
ti han sto i blod yvi sylvspendte sko.
8. Aa Dalebu hoggji aa i hugjen va vrei
ti han sto i blod yvi staalklædte kne..
9. Aa Dalebu hoggji ti bloi de rann
aa kjempurne tapa adda for han.
10. Aa Dalebu han salar sin gangare graa
so rie han seg ti kongjens gaard.
11. "Hori gjore du av dei hommænd eg sende deg me Jon ?"
"aa dei ligge no heimi uti mit ton".
12. Dalebu rister paa sylvforjylte kniv
"bliv'e kji du min verfar sko de koste dit liv".
13. Aa Dalebu riste paa sit forjylte sverd
"bliv du kji min verfar, dø er du verd".
14. "Aa kjære Dalebu Jonson du stilar din kniv
du egtar liten Kjersti de vene viv.
15. Aa kjære Dalebu Jonsson du stilar dit sverd
du egtar liten Kjersti du er henne verd".
16. Aa der bleiv glei i al den gaard
Dalebu Jonsson aa liten Kjersti ha bryllaup igaar.
-No kjenner du Dalebu Jonsson. -
Ekstra opplysninger