[BIN: 1368]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1918-19 av Rikard Berge etter Blinde-Steinar, Seljord, Telemark .

1. Lengje før dagen aa dagen blei 'jos
kom dær sjutusen kjempur te Dalebus hus.
-Kjenner du Dalebu Jonsson -
2. Aa D[alebu] ut igjenom vindøye saag
da saag han sola saa vangans aa blaa.
3. Aa de e no vel saa mange aa de e no vel kje rædd
aa de fær vel vente te ein nakjen mann bli klædd.
4. Aa D[alebu] utigjenom vindøye sprang
da gjore han vegur dær som før va traangt.
5. Aa D[alebu] sala paa gangaren graa
saa rei han hen te kaangjens gaar.
6. Aa D[alebu] riste paa søllbua svær
har du kje vore min værfar hott ha du vore vær.
7. D[alebu] høggje aa slett inkje lo
inte 'n sto i blo aaver søllspente sko.
8. Hore gjore du a dom hovmennan eg sende mæ majoren
aa dei ligg'e slagne heim-i mitt ton.
Ekstra opplysninger