[BIN: 1367]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1918-19 av Rikard Berge etter Aslaug Roe, Bø, Telemark .

1. Dalebu ha seg ei festarmøy bold
som han heve tækje mæ jønn aa mæ staal.
-Kjenner du Dalebu Jonsson. -
2. Aa Dalebuggens kjærast ho va ikkje falsk
ho snørde staalbrynja om Dalebus hals.
3. Aa D[alebu] ut gjenom vindøye sprang
[so gjorde han romt der før var saa] trangt.
4. Aa D[alebu] hogg slett ikkje han lo
te han sto i blo aaver staalklædde sko.
5. Aa før dæ blei dagen aa dagen blei 'jos
saa kaam der sjutusen kjempur te D[alebu]' hus.
Ekstra opplysninger