[BIN: 1366]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1918 av Rikard Berge etter Hallvord Olsson Bergskot, Heddal, Telemark .

1. Dalebus moder rann taarir paa kjinn
saa sørgjeleg vekkjer upp sonen sin.
-Kjenner du D[alebu] Jonsson.-
2. Aa før dagen va omme aa dagen va jos
kaam dær sjutusen kjempur te D[alebu]'s hus.
3. D[alebu] ut gjenom vindøie saag
han saag ikkje sola fe glavinn saa blaa.
4. D[alebu] riste paa søllbudde svæl
du egte vesle Kjærsti du e' 'o væl væl.
5. D[alebu] trekkjer paa seg silkjeskjurta blaa
saa trekkjer han læbrynja uttapaa.
6. Somme ligg sjuke aa [somme] ligg saar
aa somme dem ligge paa likabaar.
Ekstra opplysninger