[BIN: 1364]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1916 av Rikard Berge etter Torstein Fiskarbekk, 74 år, truleg Seljord, Telemark .

1. Aa Dalebu ha seg ei festarmøy boll
aa den ha 'n tekje mæ jønn aa mæ staal.
-Kjenner du D[alebu] Jonsson, -
2. Aa før de blei [dagin og dagin blei ljos
kom der sjau tusind kempur til Dalebus hus.]
3. Aa D[alebu] ut gjenom vindougo saag
daa kje dagjen fe sabbelen blaa.
4. De æ naa vel so mange de æ naa vel kje rædd
de maa naa vel bie ti nakjen mann bli klædd.
Ekstra opplysninger