[BIN: 1363]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1915 av Rikard Berge etter Gro Strond, Seljord, Telemark .

1. Aa Dalebu ha seg ei festarmøy boll
den ha'n tekje mæ jønn aa mæ staal.
-Du kjenner vel Dalebu Jonsson. -
2. [Aa før det blei dagen og dagen blei ljos
kom der sjau tusen kjempur til Dalebus hus.]
3. Aa Dalebu ut gjenom vindøie saag
han konn' kji sjaa soli [for glavin saa] blaa.
4. De æ vel so mange de æ vel kje rædd
de lyt'e vel bie ti nakjen bli klædd.
5. Han trekte paa seg brynjune blaa
aa der uttapaa trekt'n jønn aa staal.
6. D[alebu] ut gjenom dynni sprang
daa gjor' 'n vegjen der førr va saa traang.
7. Aa Dalebu hoggje aa slett inkje lo
ti han sto i blo aaver søllsp[ente] sko.
8. D[alebu] salar sin [gangare graa
saa rider han seg til kongens gaard.
9. Hor gjor' du av dei hofmenn eg sendte mæ Jon
aa dei æ no slaga aa ligg i mitt ton.
10. Aa somme æ slaga aa lagt utpaa fat
eg tenkt' om kaangjen tok seg fersk mat.
11. Aa D[alebu] riste paa søllbuga svær
ha du kje vore min verfar ha du vore dæ vær.
12. Aa [Dalebu riste paa] søllholka kniv
ha [du kje vore] kongje ha dæ skull' gulle ditt liv.
13. Kjære du D[alebu] J[onsson] du stiller ditt svær
du egtar liti Kjærsti du æ 'o vert.
14. Aa der blei naa glæe ivi all den gaar
D[alebu] J[onsson] aa l[iti] K[jærsti] ha gjestebo i gjaar.
Ekstra opplysninger