[BIN: 1362]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Torleiv Rudi, Fyresdal, Telemark .

 Aa D[alebu] hadde bygt seg ein gaar
den hadde han tekji mæ jenn aa mæ staal.
-Du kjende vel Dalebu Jonsson.-
Ekstra opplysninger