[BIN: 1361]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Ragnhild Gunnarslid, Skafså, Mo, Telemark .

1. Aa før de blei dagjen aa dagen blei 'jos
kaam der sjou tusen kjempur ti D[alebu]'s hus.
-Kjenner du D[alebu] J[onsson].-
2. Aa D[alebu] ut gjenom vinnouga saag
han konn' kje sjaa soli fe glavinn aa spjut.
3. Aa D[alebu] drog paa seg brønja so blaa
- - -
4. Aa D[alebu] ut gjenom dynnane sprang
[daa gjorde han romt der før var saa trangt.].
5. Aa D[alebu] riste paa syllbudde kniv
ha du kje vori kongjen det ha si' kosta ditt liv.
Ekstra opplysninger